Rationamentul lui Epicur vizavi de un Dzeu Atotputernic

evil02

Este dzeu capabil sa previna raul dar nu vrea? Atunci este un dzeu rau.

Vrea dzeu sa previna raul dar nu poate? Atunci este impotent.

Vrea dzeu sa previna raul si poate s-o faca? De ce exista raul atunci?

Reclame

Dumnezeu = Satana?

Domnul S’a aprins de mînie din nou împotriva lui Israel; şi a stîrnit pe David împotriva lor, zicînd: ,,Du-te şi fă numărătoarea lui Israel şi a lui Iuda„. (2 Sa 24:1)

Satana s’a sculat împotriva lui Israel, şi a aţîţat pe David să facă numărătoarea lui Israel. (1 Cron 21:1)

dzeusatana?

Dumnezeu și Minciuna

Şi în gura lor nu s’a găsit minciună, căci sînt fără vină înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu. (Apoc. 14)

Așa sunt descriși sfinții lui dzeu, oameni care nu au mințit niciodată.  Din păcate nu putem spune la fel despre dzeu. S-a zis despre el ca nu poate minți:

Nu 23:19
Dumnezeu nu este un om ca să mintă, Nici un fiu al omului, ca să -I pară rău.

1 Sa 15:29
Cel ce este tăria lui Israel nu minte şi nu Se căieşte, căci nu este un om ca să -I pară rău.

Tit1:2
în nădejdea vieţii vecinice, făgăduite mai înainte de vecinicii de Dumnezeu, care nu poate să mintă

Evr 6:18
este cu neputinţă ca Dumnezeu să mintă

Lăsând la o parte faptul ca acest dzeu nu ar fi atotputernic dacă i-ar fi imposibil să mintă, sa observăm cum doamne-doamne umblă de fapt cu minciuna:

1 Imp 22:23
Şi acum, iată că Domnul a pus un duh de minciună în gura tuturor proorocilor tăi cari sînt de faţă.

Ieremia 4:10; 20:7
,,Eu am zis: ,Ah! Doamne, Dumnezeule! Ai înşelat1 în adevăr pe poporul acesta şi Ierusalimul, cînd ai zis: ,Veţi avea pace!` Şi totuş sabia le ameninţă viaţa.
„M-ai înşelat2, Doamne, şi eu m-am lăsat înşelat2. Ai fost mai tare decât mine şi m-ai biruit. Sunt o pricină de râs toată ziua; toţi îşi bat joc de mine

Ezechiel 14:9
Dacă un profet este înşelat să spună un cuvânt, Eu, Domnul, l-am înşelat pe profetul acela. Îmi voi întinde mâna împotriva lui şi îl voi nimici din poporul Meu, Israel.

2 Tes 2:11
De aceea Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, pentru ca ei să creadă minciuna

Dar nu zicea Pavel „imitati-l pe dzeu” (Ef 5:1)? Iată deci ca acei sfinți din Apocalips nu-l imită pe dzeu mințind si ei. Cum de sunt aprobați atunci? Aaa am înțeles, dzeu e ca popa. Nu fă ce face popa dzeu, fă ce spune popa dzeu.

Ce-am învățat noi azi de-aici? Că dzeu este popă.


1Acesta este același verb ca în versetul următor, 20:7 (vezi nota de subsol 2). Exact același verb este folosit in Geneza 3:13, unde Eva spune ‘Șarpele m-a înşelat şi am mâncat’. Dacă dzeu a făcut ce-a făcut șarpele, de ce a mai fost acesta din urmă condamnat? Ipocrizie divină?

2Nouă Traducere În Limba Română (NTLR) traduce aici „convins” in loc de „înșelat”, însă recunoaște în nota de subsol că verbul se mai poate traduce și „a amăgi”. Într-adevăr, conform HALOT, inselaHBR, la forma piel cum apare în acest verset, înseamnă și „a înșela” (HALOT 7801). Aceeasi formă apare in 1 Împ 22:20 unde este redat cu „a amăgi”. Domnul întreabă „Cine va amăgi pe Ahab?” iar un „duh” îi raspunde că el o va face. „Cum?”, întreaba Domnul. „Voi fi un duh de minciună în gura profeților lui”. E clar deci că „convingerea” de care e vorba este „înșelătorie”. Dovadă că oamenii râd de Ieremia – nu pentru că a fost convins, ci pentru că a fost fraierit de Domnul. Înșelat. Mințit. Alte traduceri redau „m-ai înșelat”.